Selecteer een pagina
LexInfo is in 2005 opgericht door Lex van den Nieuwenhuizen. Lex heeft een jarenlange achtergrond in het onderwijs, aangevuld met 13 jaar ervaring in het bedrijfsleven. Met LexInfo wordt de kennis en de ervaring die hij heeft opgedaan gecombineerd aangeboden aan het onderwijs van vandaag, om te groeien naar het onderwijs van morgen.

Elke leerling een eigen device

Dat BYOD in welke vorm dan ook de toekomst is, zal niemand meer ontkennen. Maar hoe zet je deze hardware en bijbehorende software succesvol in? Hoe zorg je ervoor dat je onderwijs effectiever wordt? En hoe houd je het betaalbaar?

Dit zijn vragen waar veel scholen zich over buigen. LexInfo is bij veel van dit soort trajecten betrokken: soms op de hardware toegespitst, vaak ook op het proces en de bekwaamheidsbevordering van docenten (workshops digitale didactiek) en van het management (workshops ICT-om-van-te-dromen). De ervaringen van tal van scholen hebben we gebundeld en daar de good practises uit gedestilleerd. Die willen we graag met u delen! Neem in dat geval contact op via het contactformulier.

 

 

Digitale didactiek

ICT in het onderwijs inzetten kan op meerdere manieren. Je kunt methode gebonden software inzetten, maar er is ook een steeds groeiend aantal apps beschikbaar waarmee je je lessen kunt verrijken. Als docent kun je op veel manieren te weten komen hoe die apps werken. Maar hoe zet je die tooltjes op een didactisch verantwoorde manier in? Hoe maak je een keuze uit die overvloed aan apps?

Dat is een uitdaging waar veel leerkrachten voor staan en een groot aantal is zeer terughoudend eraan te beginnen. Lex heeft een workshop ontwikkeld waarin je niet alleen met de tools leert omgaan, maar ook hoe je die didactisch verantwoord in je les inzet. Geïnspireerd worden door collega’s is één van de kenmerken van de workshop. Aspecten als 21e eeuwse vaardigheden, het TPACK-model en mediawijsheid worden ook meegenomen in de workshop. Indien gewenst kan ook een workshop Flipping the Classroom worden toegevoegd of als aparte workshop worden gegeven. Meer weten? Neem contact op via het contactformulier.

Leermiddelenbeleid

Leermiddelen vormen een basis voor een goede les. De traditionele uitgevers hebben een volledig arsenaal aan boeken en werkboeken en breiden dat momenteel ook uit met digitale content. De hiermee gepaard gaande kosten afgezet tegen de mogelijkheden die digitalisering momenteel biedt, doet scholen overwegen om over te stappen op alternatieven die tevens een innovatie van het onderwijs kunnen bewerkstelligen.

Door de inzet van ICT worden de mogelijkheden uitgebreid om meer te differentiëren, gepersonaliseerd leren mogelijk te maken én de werklast van de docent te verminderen. Klinkt mooi, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Samen met de collega’s uit de Kennismaatschap heeft Lex een aanpak neergezet die scholen helpt om te komen tot een leermiddelenbeleid dat aansluit bij de visie van de school en ook nu en in de toekomst betaalbaar blijft. Geïnteresseerd? Neem contact op via het contactformulier.

 

Privacyproof op school

In mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVGB) van kracht. Dat houdt in dat organisaties die privacygevoelige informatie van personen opslaan en bewerken aan nieuwe en striktere eisen moeten voldoen. In tegenstelling tot vandaag dient men uitdrukkelijk te hebben vastgelegd welke gegevens worden opgeslagen, waarom die worden opgeslagen, wie er toegang toe heeft, hoe de beveiliging is geregeld en welke gegevens op welke wijze met andere instanties wordt gedeeld via zogenaamde bewerkersovereenkomsten. Ook heeft de persoon in kwestie i.c. leerling of ouder het recht om de gegevens in te zien.

Het is voor besturen en hun scholen een hele klus om dat uit te zoeken en vast te leggen. LexInfo i.s.m. met de Kennismaatschap kan dit wel voor u regelen. Wij brengen eerst de huidige situatie in kaart. Op basis daarvan voegen wij de specifieke zaken toe die voor uw school gelden en passen we aan en detailleren we waar nodig. Het resultaat is een Privacy rapport waarmee uw school gaat voldoen aan de eisen van de AVGB. Interessant? Neem contact op via het contactformulier.

Financieel haalbaar innoveren

Innoveren bereik je niet door ICT in te zetten, maar is wel een onmisbaar hulpmiddel. Nog maar een paar jaar na de introductie van de iPad zien veel scholen mogelijkheden ontstaan om hun onderwijs effectiever en attractiever te maken door een ruimere inzet van hardware en software. Idealiter heeft elke leerling de beschikking over een device op het moment dat dit voor het leerproces het beste uitkomt. BYOD in welke vorm dan ook staat hoog op de verlanglijst.

Het realiseren van het BYOD-concept op school is niet een zaak van hardware alleen; het is een samenspel van leermiddelenbeleid, ICT-beleid en het organiseren van de invoering van die devices. Bij zo’n holistische benadering is het inzetten van BYOD kostenneutraal te organiseren en worden kansen helder i.p.v. bedreigingen. Graag neem ik nevenstaand plaatje eens met u door en projecteer dat op de mogelijkheden binnen uw school. Meer weten? Neem contact op via een van de mogelijkheden op het contactformulier.

.

LexInfo participeert in:


 

Kennismaatschap_logo_RGB

 

Een samenwerkingsverband van professionals in Onderwijs en ICT.


 

Deze website is 100% cookie-vrij!

Gecontroleerd met CookieBot